ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ...
 


Οι δραστηριότητες και οι συμμετοχές του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. σε εκδηλώσεις
μέχρι σήμερα, Τελευταία Ενημέρωση :  23-05-2018
Όπως προβλέπεται και από το καταστατικό του, ο Σύνδεσμος, προκειμένου επιτύχει τη σύσφιγξη των μεταξύ των μελών του δεσμών, προσπαθεί συνεχώς να οργανώνει ή/και να συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.
Έτσι, από την αρχή ήδη της λειτουργίας του Συνδέσμου, όταν υπήρχε μόνο η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και μέχρι σήμερα, πραγματοποιεί κατ' έτος ή αντίστοιχα συμμετέχει σε πολλές ομαδικές εκδηλώσεις. Τις εκδηλώσεις κάθε χρόνου τις παραθέτουμε σ'αυτή τη στήλη, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, ενώ τις εκδηλώσεις παλαιοτέρων ετών μπορείτε να τις βρείτε, ξεκινώντας από τις σχετικές παραπομπές (links) στο τέλος αυτής της σελίδας.


[ Κάνοντας click πάνω σε οποιονδήποτε τίτλο, πηγαίνετε κατ'ευθείαν στις αντίστοιχες εκδηλώσεις ]   Προσφορά φορητών Η/Υ και πολυμηχανημάτων σε σχολεία της πληγείσας από πλημμύρες Μάνδρας,
από το Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ., την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018.


   ...Την Τετάρτη 16η Μαΐου, όπως είχε προγραμματισθεί, έγινε η παράδοση από αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συνδέσμου μας, των πέντε (5) φορητών υπολογιστών και των δύο (2) πολυμηχανημάτων στη Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

   ...Η ανωτέρω προσφορά, προς ενίσχυση και μερική συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού κάποιων σχολικών μονάδων, είχε αποφασισθεί από το ΔΣ αμέσως μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τον ανωτέρω Δήμο τον Νοέμβριο του 2017,

   ...Η μετάβαση της αντιπροσωπείας στην περιοχή έγινε με mini bus που διετέθη από ΔΔΜΝ.

   ...Στην είσοδο του Δήμου ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κος Μελέτης Παπακωνσταντής υποδέχθηκε και συνόδευσε την αντιπροσωπεία μέχρι το 1ο Δημοτικό Σχολείο της Μάνδρας, όπου ευρίσκοντο ο διευθυντής του Σχολείου, εκπρόσωποι των Δασκάλων, Συλλόγων Γονέων και μία μαθήτρια.

   ...Μετά τη φιλόξενη υποδοχή και την προσφορά αναψυκτικών στο γραφείο του διδακτικού προσωπικού, έγινε επίδειξη των προσφερθέντων μηχανημάτων και του τρόπου αξιοποίησής τους με διαδραστικούς πίνακες στις αίθουσες διδασκαλίας.

   ...Πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη, εκ μέρους των μελών του συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ο Πρόεδρός της κος Παπακωνσταντής επέδωσε στον Πρόεδρο του ΔΣ Αντιναύαρχο ΠΝ (εα) Ξενοφώντα Μαυρογιάννη αναμνηστική πλακέτα.

   ...Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.


Click σε οποιοδήποτε εικονίδιο για να δείτε τη φωτογραφία σε μεγέθυνση.


   Η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας,
στις 31-3-2018.


  ...Πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ταυτόχρονα, λόγω της συμπληρώσεως τριετούς θητείας του παλαιού Δ.Σ., οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑ/ΣΝΔ.

  ...Με την έναρξη της συνεδρίας, εξελέγησαν από τα μέλη της Γ.Σ. (διά βοής) ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γεν. Συνελεύσεως [ο Υποναύαρχος (ε.α.) Παναγιώτης Μπεκύρος Π.Ν. και ο Αντιναύαρχος (ε.α.) Αντώνιος Δημόπουλος Π.Ν.), αντίστοιχα].

  ...Ακολούθησε η "έκθεση πεπραγμένων" και ο οικονομικός απολογισμός (για την περίοδο από 1-4-2017 μέχρι και 30-3-2018) του απερχομένου Δ.Σ., από τον Πρόεδρο αυτού, Αντιναύαρχο (ε.α.) Ξενοφώντα Μαυρογιάννη Π.Ν. Επίσης, αναγνώσθηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία διαπίστωσε ότι "η όλη οικονομική διαχείριση εγένετο νομότυπα και κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αρχές της χρηστής οικονομικής τάξεως, χωρίς την παραμικρή αταξία ή οιαδήποτε ατέλεια".
Κατόπιν αυτού απηλλάγη ομόφωνα η απερχομένη Διοίκηση του Συνδέσμου από κάθε οικονομική ευθύνη για τη μέχρι την 30η Μαρτίου 2018 οικονομική διαχείριση.

  ...Το πλήρες κείμενο του απολογισμού του ΔΣ, όπως αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρό του, Αντιναύαρχο (ε.α.) Ξενοφώντα Μαυρογιάννη Π.Ν. προς τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως ΣΑ/ΣΝΔ της 31ης Μαρτίου 2018, μπορείτε να τα διαβάσετε σε μορφή αρχείου pdf, πιέζοντας εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι για ανάγνωση αρχείων pdf, απαιτείται το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader:  


  ...Όλοκληρωθέντος του απολογισμού πεπραγμένων από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου, ακολούθησε ενημέρωση των συνέδρων από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχο (ε.α.) Θεόδωρο Γερούκη Π.Ν., για όλα τα θέματα που τους αφορούν.
Μετά την ολοκλήρωση της ενημερώσεως, απαντήθηκαν από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΑΝ διάφορα ερωτήματα των παρισταμένων, ενώ υπεβλήθησαν και οι ακόλουθες ερωτήσεις/προτάσεις, για τις οποίες η Γ.Σ. ενέκρινε όπως, αφού μελετηθούν από το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες, αναληφθούν οι ανάλογες ενέργειες.
1. Δύνανται οι αλλοδαποί απόφοιτοι της ΣΝΔ να γίνουν μέλη του Συνδέσμου;
2. Εξέταση δυνατότητας/σκοπιμότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
3. Εξέταση προτάσεως μέλους για ονοματοδοσία από ΓΕΝ, Π. Πλοίου με το όνομα του πεσόντος στις 20-7-1974, κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, Κυβερνήτη της Τ/Α Τ3, Πλωτάρχη Ελευθερίου Τσομάκη Π.Ν.


  ...Στη συνέχεια ο πρόεδρος του απερχομένου Δ.Σ. παρουσίασε τους 9 υποψηφίους (6 για το Δ.Σ. και 3 για την Ε.Ε.), και ακολούθως εγένετο η επιλογή από τη Γ.Σ. τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελουμένης από τους: Αρχιπλοίαρχο (ε.α.) Γεώργιο Στελλούδη ΠΝ, ως πρόεδρο, Πλοίαρχο (ε.α.) Γεώργιο Κουντούρη ΠΝ και Υποναύαρχο (ε.α.) Σπυρίδωνα Καψοκαβάδη ΠΝ, ως μέλη.
Η εφορευτική επιτροπή προέβη στις υπό του Καταστατικού προβλεπόμενες διαδικασίες αρχαιρεσιών, ήτοι έλεγχο δικαιώματος ψήφου των προσερχομένων μελών (αν ήσαν άνω του εξαμήνου μέλη και ταμειακώς "εν τάξει"), παρακολούθηση της ψηφοφορίας, καταμέτρηση μετά το πέρας της των σταυρών ανά υποψήφιο και σύνταξη του τελικού Πρακτικού Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.


  ... Για την εκλογή του Δ.Σ. του Συνδέσμου υπήρξαν οι εξής 6 υποψηφιότητες για τις 5 θέσεις,
και σύμφωνα με το καταστατικό εκλέγονται οι 5 υποψήφιοι που συνεκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων:
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Αναστασάκης Αντώνιος Π.Ν. 50
Αντιναύαρχος ε.α. Πλαμαντούρας Δημοσθένης Π.Ν. 45
Αντιναύαρχος ε.α. Μαυρογιάννης Ξενοφών Π.Ν. 43
Αντιναύαρχος ε.α. Ξενάκης Ανδρέας Π.Ν. 42
Αντιναύαρχος (Ο) ε.α. Δαγκωνάκης Απόστολος Π.Ν. 41
Αντιναύαρχος ε.α. Κωτσής Φώτιος Π.Ν. 7


  ...Για την Εξελεγκτική επιτροπή υπήρξαν οι ακόλουθες 3 υποψηφιότητες για τις 3 θέσεις,
και εκλέγονται κατά αριθμό ληφθεισών ψήφων:
Υποναύαρχος ε.α. Σωτηριάδης Προκόπιος Π.Ν. 45
Υποναύαρχος (Ο) ε.α. Κοντογιάννης Αναστάσιος Π.Ν. 44
Υποναύαρχος ε.α. Φακίρης Σπυρίδων Π.Ν. 41


  ...Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. που οριστικοποιήθηκε εντός της προβλεπομένης από το άρθρο 9 του καταστατικού προθεσμίας των 8 ημερών, κατά την πρώτη συνεδρίασή του την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 αποφάσισε, με εσωτερική διαδικασία, τη διατήρηση των μελών στις ίδιες ως και κατά την προηγουμένη θητεία τους θέσεις, ήτοι:
Πρόεδρος, ο Αντιναύαρχος ε.α. Μαυρογιάννης Ξενοφών Π.Ν.
Αντιπρόεδρος, ο Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Αναστασάκης Αντώνιος Π.Ν.
Γραμματέας, ο Αντιναύαρχος ε.α. Πλαμαντούρας Δημοσθένης Π.Ν.
Ταμίας, ο Αντιναύαρχος (Ο) ε.α. Δαγκωνάκης Απόστολος Π.Ν.
Έφορος Δημ.Σχέσεων, ο Αντιναύαρχος ε.α. Ξενάκης Ανδρέας Π.Ν.


  ...Ακολουθούν μερικά στιγμιότυπα από τη Γ. Σ. και φωτογραφία των μελών του νέου Δ.Σ.
(Click στα εικονίδια κατά τα γνωστά, για μεγέθυνση)
.


   Συμμετοχή του Δ.Σ. στην κοπή της πίτας της ΕΑΑΝ και την απονομή βραβείων σε διακριθέντες Αξιωματικούς
και αριστεύσαντες φοιτητές-μαθητές, τέκνα Αξιωματικών, που έγινε στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών,
την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018.


   Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, πραγματοποίησε την κοπή της πίτας της για το καλό του νέου χρόνου, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε το Δ.Σ. και πολλά μέλη του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

   Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η εκδήλωση περιελάμβανε "απονομή βραβείων και επαίνων σε αριστεύσαντες φοιτητές και μαθητές, τέκνα αποστράτων", καθώς και "απονομή τιμητικών διακρίσεων σε εν αποστρατεία Αξιωματικούς του Π.Ν. που έχουν διακριθεί για το πνευματικό και κοινωνικό έργο τους και για την ποσφορά τους στην πατρίδα".

   Μεταξύ των βραβευθέντων Αξιωματικών ήταν ο Υποναύαρχος (Μ) Αντ. Αναστασάκης Π.Ν. "για την εν γένει προσφορά του ως απόστρατος στην ΕΑΑΝ".

   Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και όλα τα ονόματα των Αξιωματικών που έλαβαν Τιμητική Διάκριση μπορείτε να το διαβάσετε μεγεθύνοντας με click τα πρώτα δύο εικονίδια του πίνακα που ακολουθεί.

   Με click σε οποιοδήποτε άλλο εικονίδιο βλέπετε την αντίστοιχη φωτογραφία σε μεγέθυνση.
   Ο Αγιασμός για το Νέο Έτος και η κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018.


   ...Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018, στις 12:00 το μεσημέρι, στο "Μεσόδομο" του κεντρικού κτηρίου (Βασσάνειου) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ο Αγιασμός για το Νέο Έτος και η κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας.

   ...Σ' αυτήν παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, συνοδευόμενος από τους Υποναυάρχους ΠΝ - μέλη του ΑΝΣ Γεώργιο Πελεκανάκη, Διοικητή ΣΝΔ, Στυλιανό Πετράκη, ΔΚΒ/ΓΕΕΘΑ, και Σταύρο Μπάνο, ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ. Παρέστησαν ακόμη ο Πλοίαρχος Ιωάννης Πάττας Π.Ν. Υποδιοικητής ΣΝΔ, Αξιωματικοί του επιτελείου της Σχολής και αντιπροσωπεία Ναυτικών Δοκίμων.

   ...Η προσέλευση των μελών μας μετά συζύγων υπήρξε αθρόα, οι δε παρουσίες, περισσότερες ίσως από κάθε προηγούμενη παρόμοια τελετή, υπερέβησαν τα 155 άτομα.

   ...Στις πρώτες θέσεις μεταξύ των προσελθόντων μελών μας ήσαν οι Βετεράνοι μας του Β' Π.Π., Ναύαρχοι Ιωάννης Στρατάκης, Θεόδωρος Λυμπεράκης, Βασίλειος Μητσάκος, Σπυρίδων Καψάλης, ο Αρχιπλοίαρχος Λέανδρος Μπάσμπας, ο Αντιπλοίαρχος Δημοσθένης Ιωαννίδης και ο Πλωτάρχης Βασίλειος Ζήσης, οι οποίοι μας ετίμησαν για μία ακόμη φορά με την παρουσία τους.

   ...Παραβρέθηκαν ακόμη, ως προσκεκλημένοι από το Δ.Σ., ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής, Πλοίαρχος (ε.α.) Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο πρόεδρος του Ν.Ο.Ε., Αντιναύαρχος (ε.α.) Αλέξ. Παπαδόγγονας, ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α.) Σπυρ. Περβαινάς, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β, Αντιναύαρχος (ε.α.) Παν. Ραδίτσας, ο πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Αντιναύαρχος (ε.α.) Αθαν. Παναγόπουλος, ο εκπρόσωπος του Σ.Α./Σ.Μ.Υ.Ν. Επικελευστής (ε.α.) Ελευθ. Σφακτός, ο εκπρόσωπος του Π.Μ./Σ.Α.Σ.Υ./Π.Ν. Αντιπλοίαρχος (ε.α.) Γερ. Βασιλάκης, η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, και ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, κύριος Ιωάννης Μαραγκουδάκης.

   ...Το Δ.Σ. του Συνδέσμου θέλει να ευχαριστήσει και από αυτή τη στήλη τη Διοίκηση της Σχολής για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για διάθεση του χώρου, την πλήρη προετοιμασία του (καθίσματα, videoprojector, μικροφωνική εγκατάσταση, φωτογραφική κάλυψη κ.λπ) καθώς και την παραχώρηση ελεύθερης πρόσβασης στα μέλη μας προς τον Ναΐσκο του Αγίου Νικολάου..

   ...Για την ιστορία, το "φλουρί" -ένα Samsung Tablet E T561, 9.6", 3G- έτυχε φέτος στο μέλος μας και αντιπρόεδρο της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχο (ε.α.) Θεόδ. Γερούκη. Του ευχόμαστε να είναι όλο το έτος το ίδιο τυχερός!

   ...Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εορταστική αυτή εκδήλωσή μας.


Click σε οποιοδήποτε εικονίδιο για να δείτε τη φωτογραφία σε μεγέθυνση.


   Εκδηλώσεις Παλαιοτέρων Ετών από το Αρχείο μας:
Η στήλη αυτή είναι μια καταγραφή, που προσπαθεί να περιλάβει σε μικρό χώρο όλα τα σημαντικά -κατά τη γνώμη του συντάκτη- γεγονότα, τα οποία αναφέρονται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και χαρακτηρίζουν τον τύπο δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

A.A.