ΣΕΛΙΔΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Επιλέξτε εκ των ανωτέρω την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.
Σήμερα εορτάζουν:ΝΑΥΤΙΚΕΣ &
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΙ:

Μουσείο Συμμαχικής Απόβασης 6ης Ιουνίου 1944, στη Νορμανδία.
Φωτογραφία από την επίσκεψη στην περιοχή του ΣΑ/ΣΝΔ, τον Ιούνιο 2010.


Υπεύθυνος Σύνταξης και Επιμέλειας του site: Α.Ν.Α.