Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο (2002-2005)

Στις 9 Μαρτίου 2002, με τη συμπλήρωση τριών χρόνων θητείας του προηγουμένου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν και πάλι στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
Κατ’ αυτές επανεξελέγησαν τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. για μια ακόμη τριετή θητεία, με αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Χ. Αλεξίου, ενώ τις τρεις θέσεις της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής κατέλαβαν οι Υποναύαρχοι Κ. Καράμπαμπας, Π. Θεοδώρου και Μ. Μάστρακας.

Η σύνθεση του δευτέρου κατά σειρά Δ.Σ. που καθορίστηκε με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση, ήταν η ίδια με την προηγούμενη.

Το επανεκλεγέν για δεύτερη τριετία, 5-μελες Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ): Π.Πήχας, Ξ.Μαυρογιάννης, Λ.Παληογιώργος, Π.Σωτηριάδης, Α.Αναστασάκης (πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)