Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμόρφωση Σ.Α./Σ.Ν.Δ. με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018).

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.
Όσοι από σας κάνετε ευρεία χρήση ή έστω έχετε απλή και μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο, πιθανότατα έχετε ήδη πληροφορηθεί για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου του 2018.
Ο Κανονισμός αυτός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Με βάση αυτόν τον Κανονισμό απαιτείται η συγκατάθεσή σας για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το email σας και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας τηρούνται στη βάση δεδομένων του Συνδέσμου μας (Σ.Α./Σ.Ν.Δ.) κατόπιν της ρητής ή/και γραπτής συναίνεσης που μας έχετε δώσει σχετικά με την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και για άλλα γεγονότα ή πληροφορίες του κοινού ενδιαφέροντός μας.
Η παραπάνω συγκατάθεσή σας στη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από το Σύνδεσμό μας, δόθηκε σε εμάς είτε με την αίτηση εγγραφής σας είτε διότι εκδηλώσατε ενδιαφέρον να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητές μας και τις μελλοντικές εκδηλώσεις μας.
Ο Σύνδεσμός μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμός μας συλλέγει, τηρεί και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλαδή ονοματεπώνυμο, βαθμό -ε.ε. ή αποστρατευτικό-, ειδικότητα, e-mail, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας) με σκοπό την αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, τις μελλοντικές δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, καθώς και τις δραστηριότητες και ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τους αποστράτους μας και το Π.Ν. γενικότερα.
Ο Σύνδεσμός μας δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία σας για διαφημιστικούς – προωθητικούς σκοπούς, παρά μόνο για την ως άνω αναφερόμενη ενημέρωση.
Εφ’ όσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από τον Σ.Α./Σ.Ν.Δ. σχετικά με τις δραστηριότητές του, δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια.
Εάν ωστόσο, παρά την ως άνω δοθείσα συγκατάθεσή σας, δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον τη σχετική προσωποποιημένη ενημέρωση από τον Σ.Α./Σ.Ν.Δ., παρακαλούμε να μας ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας.
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να μας ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων και στοιχείων επικοινωνίας, σε περίπτωση μεταβολής τους.

                      Εκ μέρους του Δ.Σ.
Υποναύαρχος (ε.α.) Αντ. Αναστασάκης Π.Ν.
  Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.