Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο (2005-2008 και 2008-2009)

Στις 19 Μαρτίου 2005, με την ολοκλήρωση τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
Κατ’ αυτές επανεξελέγησαν τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. για μια ακόμη (3η κατά σειρά) τριετή θητεία, με αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. τον Πλοίαρχο (Μ) Μ. Δημητρίου, ενώ τις τρεις θέσεις της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής κατέλαβαν οι Υποναύαρχος (Ο) Κ. Καράμπαμπας, Υποναύαρχος Π. Θεοδώρου και Πλοίαρχος (Μ) Α. Ιακωβάκης.
Η σύνθεση του νέου (και τρίτου από ιδρύσεως) πενταμελούς Δ.Σ., που καθορίστηκε με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, παρέμεινε η ίδια με τις προηγούμενες, ήτοι:
Πρόεδρος, ο Ναύαρχος Λ. Παληογιώργος
Αντιπρόεδρος, ο Αντιναύαρχος Ξ. Μαυρογιάννης
Γενικός Γραμματέας, ο Υποναύαρχος Π. Σωτηριάδης
Ταμίας, ο Υποναύαρχος (Ο) Π. Πήχας και
Έφορος Δημ. Σχέσεων, ο Υποναύαρχος (Μ) Α. Αναστασάκης

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2008, λόγω μη υποβολής ικανού αριθμού υποψηφιοτήτων, και παράλληλα της μη θέσεως υποψηφιοτήτων ούτε από τα μέλη των μέχρι τούδε Δ.Σ. και Ε.Ε., δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες και, αναγκαστικά, ελήφθη απόφαση εφαρμογής των προβλέψεων του Καταστατικού (άρθρο 9 παρ.3 και άρθρο 11 παρ.1) για παραμονή επί ένα επί πλέον έτος των ιδίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή, ώστε να δοθεί χρόνος για συγκέντρωση επιθυμιών και νέων υποψηφιοτήτων για τα δύο αυτά όργανα.

Τα εκλεγέντα μέλη, 5 τακτικά-1 αναπληρωματικό, του Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ): Μ. Δημητρίου, Π.Πήχας, Ξ.Μαυρογιάννης, Λ.Παληογιώργος, Π.Σωτηριάδης, Α.Αναστασάκης (πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)