Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο (2012-2015)

Στις 17 Μαρτίου 2012, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων, εξελέγησαν κατά σειράν επιτυχίας (αριθμού ψήφων):

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών, (69)
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (66)
ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ Δημήτριος, (60)
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (60)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος, (42)
Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (40)
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (8)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι:
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, (69)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταύρος, (50)
ΣΤΑΗΣ Νικόλαος, (33)
Επιλαχών για την Ελεγκτική Επιτροπή, ο:
ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων, (32)

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2012, συνήλθε την 23-3-2012 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του -σύμφωνα με το καταστατικό πάντα- επέλεξε:

Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο Δ. Καλλιέρο
Γενικό Γραμματέα τον Υποναύαρχο Π. Σωτηριάδη
Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) Απ. Δαγκωνάκη και
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη

Τις επόμενες ημέρες ο Υποναύαρχος Π. Σωτηριάδης κατέθεσε επιστολή με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του, “για προσωπικούς λόγους αλλά και για να διευκολύνει τη σταδιακή ανανέωση των μελών του Δ.Σ.”, τρία των οποίων, μαζί με τον ίδιο, συμπλήρωσαν 14 έτη συνεχούς παρουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Τα υπόλοιπα μέλη, αναγνωρίζοντας τους λόγους της παραίτησης, προσεκάλεσαν κατά τα προβλεπόμενα τον πρώτο επιλαχόντα, Αντιναύαρχο Δημοσθένη Πλαμαντούρα, ο οποίος απεδέχθη και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέως του Δ.Σ.

Έτσι, η νέα και τελική σύνθεση του 5ου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. είναι:

Πρόεδρος ο Αντιναύαρχος Ξ. Μαυρογιάννης
Αντιπρόεδρος ο Υποναύαρχος Δ. Καλλιέρος
Γενικός Γραμματέας ο Αντιναύαρχος Δ. Πλαμαντούρας
Ταμίας ο Αντιναύαρχος (Ο) Απ. Δαγκωνάκης και
Έφορος Δημ. Σχέσεων ο Υποναύαρχος (Μ) Α. Αναστασάκης

Τα εκλεγέντα μέλη του 5ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ): Αντ.Αναστασάκης, Δ.Καλλιέρος, Ξ.Μαυρογιάννης, Απ.Δαγκωνάκης - απών από τη φωτογραφία ο Αντιναύαρχος (ε.α.) Δημοσθένης Πλαμαντούρας. (πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)