Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το έκτο Διοικητικό Συμβούλιο (2015-2018)

Στις 14 Μαρτίου 2015, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων και επί 86 ψηφισάντων (έγκυρα ψηφοδέλτια 86), εξελέγησαν κατά σειράν συγκεντρωθέντος αριθμού σταυρών:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (83)
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών, (80)
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (74)
ΞΕΝΑΚΗΣ Ανδρέας, (57)
ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (55)
Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ Δημήτριος, (37)
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (9)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος, (65)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, (62)
ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων, (50)
Επιλαχών για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, (39)

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Μαρτίου 2015, συνήλθε την 19-3-2015 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το καταστατικό, επέλεξε:

Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη
Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) Απ. Δαγκωνάκη
Γενικό Γραμματέα τον Αντιναύαρχο Δ. Πλαμαντούρα και
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Αντιναύαρχο Α. Ξενάκη

Τα εκλεγέντα μέλη του 6ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ): Ανδρέας Ξενάκης, Δημοσθένης Πλαμαντούρας, Ξενοφών Μαυρογιάννης, Απόστ. Δαγκωνάκης, Αντώνιος Αναστασάκης