Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το έβδομο Διοικητικό Συμβούλιο (2018-2021)

Στις 31 Μαρτίου 2018, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων και επί 51 ψηφισάντων (έγκυρα ψηφοδέλτια 50), εξελέγησαν κατά σειράν συγκεντρωθέντος αριθμού σταυρών:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος,          (50)
ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (45)
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών,        (43)
ΞΕΝΑΚΗΣ Ανδρέας,                     (42)
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος,        (41)
Επιλαχών για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο:
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος,                          (7)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος,        (45)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, (44)
ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων,                  (41)

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαρτίου 2018, συνήλθε την 2-4-2018 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το καταστατικό, επέλεξε:

Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο ε.α.                      Ξεν. Μαυρογιάννη Π.Ν.
Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο (Μ) ε.α.        Αντ. Αναστασάκη Π.Ν.
Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) ε.α.                      Απ. Δαγκωνάκη Π.Ν.
Γενικό Γραμματέα τον Αντιναύαρχο ε.α.       Δ. Πλαμαντούρα Π.Ν. και
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Αντιναύαρχο ε.α. Ανδ. Ξενάκη Π.Ν.

Τα εκλεγέντα μέλη του 7ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ): Ανδρέας Ξενάκης, Δημοσθένης Πλαμαντούρας, Ξενοφών Μαυρογιάννης, Απόστ. Δαγκωνάκης, Αντώνιος Αναστασάκης