Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το σημερινό, όγδοο κατά σειρά, Διοικητικό Συμβούλιο (2021-2024)

Στις 22 Οκτωβρίου 2021, με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., και μετά την ολιγόμηνη παράταση που δόθηκε με νόμο, για ανανέωση όσων Διοικητικών Συμβουλίων έληγε η θητεία τους αλλά δεν είχαν πραγματοποιηθεί Γ.Σ. λόγω κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες δι’ επιστολικής ψήφου.
Μετά καταμέτρηση των ψήφων από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, επελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου, για την τριετία 2021-2024.

Βάσει των αποτελεσμάτων και επί 95 ψηφισάντων (έγκυρα ψηφοδέλτια 95), εξελέγησαν κατά σειράν συγκεντρωθέντος αριθμού σταυρών:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (89)
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Μαργαρίτης, (50)
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, (48)
ΞΕΝΑΚΗΣ Ανδρέας, (34)
ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δημοσθένης, (33)
Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ Σπυρίδων, (32)
ΜΑΚΡΗΣ Αθανάσιος, (31)
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (12)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (45)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, (44)
ΦΑΚΙΡΗΣ Σπυρίδων, (41)
Επιλαχών για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο:
ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Σπυρίδων, (26)

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 22ας Οκτωβρίου 2021, συνήλθε την 26-10-2021 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το καταστατικό, επέλεξε:
Πρόεδρο τον                       Υποναύαρχο ε.α. Αντώνιο Αναστασάκη Π.Ν.
Αντιπρόεδρο τον                Αντιναύαρχο ε.α. Μαργαρίτη Τζαβάρα Π.Ν.
Γενικό Γραμματέα τον       Αντιναύαρχο ε.α. Δημοσθένη Πλαμαντούρα Π.Ν.
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Αντιναύαρχο ε.α. Βασίλειο Δημητρόπουλο Π.Ν.
Ταμία τον                              Αντιναύαρχο ε.α. Ανδρέα Ξενάκη Π.Ν.

Τα εκλεγέντα μέλη του 8ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ): Βασίλειος Δημητρόπουλος Ανδρέας Ξενάκης Αντώνιος Αναστασάκης Μαργαρίτης Τζαβάρας Δημοσθένης Πλαμαντούρας