Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΣΤΟΝ κ.Α/ΓΕΝ, 23-2-2023

Συζητηθέντα θέματα:

     Την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε προσυμφωνημένη εθιμοτυπική επίσκεψη των μελών του Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΝΔ στον νέο Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ στο Γραφείο του.
       Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και οι ακόλουθες προτάσεις του Δ.Σ. προς τον κύριο Αρχηγό και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Πρόταση: Να διευκρινισθεί και επικαιροποιηθεί με επίσημο τρόποη δυνατότητα εγγραφής των ε.ε. Αξιωματικών του Π.Ν. αποφοίτων ΣΝΔ στο Σύνδεσμο Αποφοίτων ΣΝΔ, ως Τακτικών μελών, και των αποφοίτων ισοτίμων με τη ΣΝΔ ΑΣΕΙ, Αξιωματικών ΠΝ, ως Εταιρικών μελών, με δικαίωμα του “εκλέγειν” και άνευ υποχρεώσεως καταβολής αντιτίμου εγγραφής.

    Απάντηση κ. Α/ΓΕΝ: Διαβεβαίωσε ότι θα γίνει.

  1. Πρόταση: Εφόσον είναι επιθυμητό, θα ήταν ευπρόσδεκτη η παρουσία ε.ε. Αξιωματικού, είτε με στολή είτε με πολιτική περιβολή, κατά τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.

    Απάντηση κ. Α/ΓΕΝ: Δεν συμφωνεί για πάγια εφαρμογή. Ελεύθεροι πάντως οι ε.ε. Αξιωματικοί-μέλη να συμμετέχουν οικειοθελώς στις Γ.Σ.

  1. Πρόταση: Η διοργάνωση από ΣΑ/ΣΝΔ συναντήσεων και ομιλιών με συγκεκριμένο θέμα, προς τους Ναυτικούς Δοκίμους καθώς και συμμετοχής μελών του σε αντίστοιχες εκδηλώσεις/δραστηριότητες της ΣΝΔ.

    Απάντηση κ. Α/ΓΕΝ: Δεν έχει αντίρρηση. Καθ’ ότι αφορά στις ομιλίες, προϋπόθεση το αντικείμενό τους να περιορίζεται στα γνωστικά αντικείμενα των Ν. Δοκίμων. 

  1. Πρόταση: Πραγματοποίηση Επισκέψεων των μελών του Συνδέσμου σε Διοικήσεις και εγκαταστάσεις του Πολ. Ναυτικού, μετά από συνεννόηση με αρμοδίους Διοικητές, για ενημέρωση επί των συγχρόνων εξελίξεων και δυνατοτήτων του Π.Ν.

    Απάντηση κ. Α/ΓΕΝ: Κατ’ αρχήν συμφωνεί, με την προϋπόθεση συγκεκριμένης εκάστοτε εγκρίσεως.

  1. Πρόταση: Η παγιοποίηση της διεξαγωγής των επισήμων εκδηλώσεών του ΣΑ/ΣΝΔ (π.χ. Βασιλόπιτες, γεύματα, καλοκαιρινή δεξίωση) στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, μετά από συνεννόηση με τον Δ/ΣΝΔ και έγκριση του ΓΕΝ. Η Σχολή θα είναι πάντα ο χώρος διατήρησης των αναμνήσεων και ενίσχυσης των παραδοσιακών δεσμών των αποφοίτων της, Αξιωματικών Π.Ν.

    Απάντηση κ. Α/ΓΕΝ: Συμφωνεί και επικροτεί.