Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γενική Συνέλευση Σ.Α./Σ.Ν.Δ στις 2 Απριλίου 2023

Πρακτικά Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Σ.Α./Σ.Ν.Δ. έτους 2023
Απολογισμός πεπραγμένων περιόδου από 30-3-2022 έως και 31-3-2023

…Την Κυριακή, 2α Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο “Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου” η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ., τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία Γ.Σ. (του 2019) με φυσική παρουσία των μελών. 

…Κατ’ αυτήν παρουσιάστηκαν προς τους συμμετέχοντες:

  • από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, τα Πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά το διάστημα από της 30ης Μαρτίου 2022 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023,
  • από τον Ταμία του Συνδέσμου, ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Ισολογισμός κατά το ίδιο διάστημα, όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ. και εγκρίθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή, και,
  • από τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου, οι επιδιώξεις και οι προθέσεις δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.

…Το πλήρες κείμενο των πρακτικών της Γ.Σ. έτους 2023 έχει αναρτηθεί και μπορείτε να τα διαβάσετε σε μορφή αρχείου pdf, κάνοντας click εδώ.