Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καταστατικό

Το Ιδρυτικό Καταστατικό αποτελείτο από 16 άρθρα που κάλυπταν ό,τι προβλέπει ο νόμος για ένα παρόμοιο κείμενο.
Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο με click εδώ.

Μετά παρέλευση πέντε και πλέον ετών ζωής του Συνδέσμου, διάστημα κατά το οποίο εντοπίσθηκαν ορισμένες αδυναμίες, δυσλειτουργίες και ελλείψεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να επέλθουν κάποιες αλλαγές στο αρχικό κείμενο του καταστατικού. Μετά πολύμηνη διαδικασία συγκεντρώσεως προτάσεων από τα μέλη και επεξεργασίας των από το τότε Δ.Σ. υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2004 το επεξεργασμένο “πακέτο” προτάσεων, προς συζήτηση και έγκριση. Το εγκεκριμένο τελικό κείμενο ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία επικυρώσεως, η οποία ολοκληρώθηκε ένα σχεδόν χρόνο μετά.

Έτσι, από τα μέσα του 2005, ισχύει το Νέο, αναθεωρημένο καταστατικό, που μπορείτε να το διαβάσετε με click εδώ.