Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εγγραφή Νέου Μέλους

Πώς Γίνεται Κάποιος Μέλος του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών είναι απλή και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.
Η αίτηση, εφ’ όσον ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρου 4 του καταστατικού, γίνεται αποδεκτή και, με την καταβολή του αντιτίμου εγγραφής και της εισφοράς τρέχοντος έτους, εγγράφεται ο αιτών, αναλόγως της προελεύσεώς του, στα τακτικά ή στα εταιρικά μέλη.
Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής μέλους, σε μορφή αρχείου pdf, μπορεί να “κατεβάσει” όποιος επιθυμεί, με click εδώ .

Οι τρέχουσες τιμές:
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις τότε οικονομικές συγκυρίες, στην προσπάθειά του να διευκολύνει τα εγγεγραμμένα αλλά και τα υποψήφια μέλη, αποφάσισε ομόφωνα, με ισχύ από τον Φεβ. 2013 και μέχρι νεοτέρας:
– την αναστολή καταβολής δικαιώματος εγγραφής νέου μέλους (που αρχικά ήταν 15 ευρώ),
– την προσωρινή μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών σε 20 ευρώ (από 30 € αρχικά).

Τρόπος πληρωμής;
Για καταβολή της ετήσιας συνδρομής, πέραν του Ταμία μας, υπάρχει από Νοεμβρίου 2021 ο νέος λογαριασμός του Συνδέσμου στην Alpha Bank, που ενεργοποιήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες του Οκτωβρίου 2021 και την αλλαγή Ταμία του Δ.Σ.:

ALPHA BANK # 101-00-2310-245004
με IBAN # GR78 0140 1010 1010 0231 0245 004

Ο ίδιος λογαριασμός ισχύει και για την κατάθεση χρημάτων προς αγορά εισιτηρίων για τις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου (εκδρομές, χορούς κ.λπ.).