Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

–  Εγγραφή Νέου Μέλους  –

Πώς Γίνεται Κάποιος Μέλος του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών είναι απλή και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.
Η υποβολή της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, με email προς το Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (info@sa-snd.gr). Παρακαλούμε, μαζί με την αίτηση να υποβάλλεται (χωριστά ή εκτυπωμένη στην προβλεπόμενη θέση πάνω+δεξιά
στην αίτηση) μία πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντος/της αιτούσας Αξιωματικού ΠΝ (πρόσωπο).
Η αίτηση, εφ’ όσον ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρου 4 του καταστατικού, γίνεται αποδεκτή και, με την καταβολή του αντιτίμου εγγραφής και της εισφοράς τρέχοντος έτους, εγγράφεται ο αιτών, αναλόγως της προελεύσεώς του, στα τακτικά ή στα εταιρικά μέλη.
Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής μέλους, σε μορφή αρχείου pdf, μπορεί να “κατεβάσει” όποιος επιθυμεί, με click εδώ .

Οι τρέχουσες τιμές:
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις τότε οικονομικές συγκυρίες, στην προσπάθειά του να διευκολύνει τα εγγεγραμμένα αλλά και τα υποψήφια μέλη, αποφάσισε ομόφωνα, με ισχύ από τον Φεβ. 2013 και μέχρι νεοτέρας:
– την αναστολή καταβολής δικαιώματος εγγραφής νέου μέλους (που αρχικά ήταν 15 ευρώ),
– την προσωρινή μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών σε 20 ευρώ (από 30 € αρχικά).

Τρόπος πληρωμής:
Για καταβολή της ετήσιας συνδρομής, πέραν της αυτοπροσώπου καταθέσεως των χρημάτων στον Ταμία μας, σήμερα υπάρχουν οι εξής δύο λογαριασμοί για κατάθεση χρημάτων μέσω internet:

  • στην Alpha Bank, με IBAN # GR78 0140 1010 1010 0231 0245 004
    όπου εμφανίζονται τα ονόματα του Προέδρου και του Ταμία του ΣΑ/ΣΝΔ, και
  • στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ,    με IBAN # GR57 0172 1310 0051 3110 6759 702

    στο όνομα του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. 

 Ο δεύτερος λογαριασμός ισχύει και για την κατάθεση χρημάτων προς αγορά εισιτηρίων για τις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου (εκδρομές, γεύματα, χορούς κ.λπ.).

Επισημαίνεται προς τους καταθέτες ότι η οποιαδήποτε τραπεζική προμήθεια (όταν το έμβασμα γίνεται από διαφορετική τράπεζα) θα πρέπει να βαρύνει μόνον τον καταθέτη.