Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ e-mail

Ηλεκτρονικές Σελίδες Ιδρυμάτων – Οργανισμών – Ενώσεων 
(αλφαβητικά)

  • Α.Ο.Ο.Α.: Η ιστοσελίδα του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών
    https://aooa.army.gr/
  • ΕΛΙΑΜΕΠ : Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής.
    https://www.eliamep.gr
  • ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας
    https://elinis.gr