Η Ελληνική Σημαία και η Ιστορία της.

Άρθρο και συνοδευτικές φωτογραφίες του Αλέξανδρου-Μιχαήλ Χατζηλύρα,
που αφορά στην Ελληνική Σημαία και την ιστορία της.