Από τη Σύμη μέχρι την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου
στις 7 Μαΐου του 1945.

Του Αντιναυάρχου (ε.α.) Δρα Στυλιανού ΠΟΛΙΤΗ Π.Ν.
Το συγκεκριμένο άρθρο λάβαμε από τον αγαπητό συνάδελφο και μέλος του ΣΑ/ΣΝΔ, Αντιναύαρχο(ε.α.) Στυλιανό Πολίτη Π.Ν. Στο παρόν κείμενο τηρήθηκε η γλώσσα και η χρησιμοποιούμενη ορολογία του πρωτοτύπου, προσετέθησαν δε
  • παραπομπή στον μνημονευόμενο νόμο 518/1948 περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα, και
  • φωτογραφίες από το αρχείο του Ναυάρχου Ιωάννη Θεοφανίδη, υιού του Ιάσωνος Θεοφανίδη, κυβερνήτη του Α/Τ ΚΡΗΤΗ κατά τον Β' Π.Π.

Με αριστερό click στην παρακάτω εικόνα, μεταβαίνετε στο πλήρες άρθρο, σε μορφή pdf.