Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (1999-2002)

Κατά τις προβλέψεις του καταστατικού και μετά από ανακοίνωση που απεστάλη σε όλους τους εν αποστρατεία αποφοίτους της ΣΝΔ (βάσει των σχετικών πινάκων διευθύνσεων της ΕΑΑΝ), πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 1999, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. Ψήφισαν 85 παρόντες και με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά σειρά συγκεντρώσεως ψήφων επελέγησαν οι ακόλουθοι:

Για το 5-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
Ναύαρχος Λ. Παληογιώργος
Αντιναύαρχος Ξ. Μαυρογιάννης
Υποναύαρχος Π. Σωτηριάδης
Υποναύαρχος (Ο) Π. Πήχας
Υποναύαρχος (Μ) Α. Αναστασάκης
Υποναύαρχος Β. Γιαννακάκος (α’ επιλαχών)
Υποναύαρχος Μ. Μάστρακας (β’ επιλαχών)
Αρχιπλοίαρχος Η. Σωτηρίου (γ’ επιλαχών)

Για την 3-μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, οι:
Υποναύαρχος (Ο) Κ. Καράμπαμπας
Αντιναύαρχος Α. Νομικός
Αρχιπλοίαρχος Α. Χατζηκωνσταντής
Υποναύαρχος (Μ) Δ. Αποστολάκης (α’ επιλαχών)
Υποναύαρχος Π. Θεοδώρου (β’ επιλαχών)

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες συνήλθε την 10-3-1999 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του -σύμφωνα με το καταστατικό πάντα- επέλεξε:

Πρόεδρο τον Ναύαρχο Λ. Παληογιώργο
Αντιπρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
Γενικό Γραμματέα τον Υποναύαρχο Π. Σωτηριάδη
Ταμία τον Υποναύαρχο (Ο) Π. Πήχα και
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη

Εξ ΑΡ προς τα ΔΕ: Πήχας Παν., Μαυρογιάννης Ξεν., Παληογιώργος Λεων., Σωτηριάδης Προκ., Αναστασάκης Αντ.
Εξ ΑΡ προς τα ΔΕ: Πήχας Παν., Μαυρογιάννης Ξεν., Παληογιώργος Λεων., Σωτηριάδης Προκ., Αναστασάκης Αντ.