Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το τέταρτο Διοικητικό Συμβούλιο (2009-2012)

Στις 14 Μαρτίου 2009, με την ολοκλήρωση της θητείας του προηγουμένου Δ.Σ., διάρκειας 3+1 ετών, πραγματοποιήθηκαν σε Γενική Συνέλευση, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου, αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.

Βάσει των αποτελεσμάτων, εκλέχθησαν κατά σειράν επιτυχίας (ψήφων):
Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Αντώνιος, (100)
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξενοφών, (88)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Προκόπιος, (85)
ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ Δημήτριος, (73)
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, (56)
Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ Μάρκος, (36)
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων, (33)
ΣΤΑΜΟΥ Παναγιώτης, (28)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι:
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, (96)
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Αντώνιος, (87)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταύρος, (47)
Επιλαχόντες για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι:
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος, (27)

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Μαρτίου 2009, συνήλθε την 18-3-2009 και μετά ψηφοφορία μεταξύ των μελών του -σύμφωνα με το καταστατικό πάντα- επέλεξε:

Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο Π. Σωτηριάδη
Γενικό Γραμματέα τον Υποναύαρχο Δ. Καλλιέρο
Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) Απ. Δαγκωνάκη και
Έφορο Δημ. Σχέσεων τον Υποναύαρχο (Μ) Α. Αναστασάκη

Τα εκλεγέντα μέλη του 4ου Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. (εξ ΑΡ προς τα ΔΕ): Αντ.Αναστασάκης, Π.Σωτηριάδης, Ξ.Μαυρογιάννης, Δ.Καλλιέρος, Απ.Δαγκωνάκης) (πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)