Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
έτους 2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 01/2023                                       Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΣ   :  Τα Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

ΘΕΜΑ  :  Σύγκληση Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, έτους 2023.

     Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συνδέσμου μας θα λάβει χώρα την Κυριακή, 2 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παπάγου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 1.

    Κατά τη Γ.Σ. θα συζητηθούν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα οποία καθορίζονται στην Πρόσκληση των μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που επισυνάπτεται, και θα γίνει εκτενής ενημέρωση των μελών μας επί των τρεχόντων οικονομικών και λοιπών θεμάτων που τα αφορούν, από τον πρόεδρο της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχο (ε.α.) Θεόδωρο Γερούκη Π.Ν.

     Προκειμένου αποφευχθούν οι επιπτώσεις και δεσμεύσεις τις οποίες συνεπάγεται η επανάληψη της Γ.Σ. σε μία εβδομάδα σε περίπτωση μη απαρτίας,  θα θεωρηθεί ότι η πρώτη ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. είναι η Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023.

      Λόγω μακροχρόνιας αποχής από Γ.Σ. με φυσική παρουσία, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι:

  • Δικαίωμα συμμετοχής μετά ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Παρακαλούμε τα μέλη να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή τους μέχρι και το 2023 η οποία, με ισχύουσα παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ., έχει μειωθεί στα 20 €. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. ή έστω και κατά την προσέλευση σ’ αυτήν.
  • Προς διευκόλυνση των μελών στην καταβολή των εισφορών τους, υπάρχει από τον Νοέμβριο του 2021 ο νέος λογαριασμός του Συνδέσμου στην Alpha Bank, στο όνομα του Ταμία μας, Αντιναυάρχου (ε.α.) Ανδρέα Ξενάκη Π.Ν., με αριθμό IBAN #: GR78 0140 1010 1010 0231 0245 004 .

Επισημαίνεται δε ότι όπως ισχύει για οποιαδήποτε κατάθεση σε Τράπεζα, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει πάντα να σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο σκοπός της καταθέσεως, προς εύκολη αναγνώριση και αποφυγή εμπλοκών.

  • Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα κυκλοφορήσει ταχυδρομικώς. Παρακαλούνται τα μέλη μας να ενημερώσουν όποιους συναδέλφους γνωρίζουν για την ημερομηνία και τόπο της Γενικής Συνελεύσεως.

                                               
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνημμένο:   Πρόσκληση των μελών του ΣΑ/ΣΝΔ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση