Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γενική Συνέλευση 30-3-2022

Απολογισμός πεπραγμένων περιόδου από 22-Οκτ-2021 έως και 30-Μαρ-2022
προς ενημέρωση των μελών, αντί της ματαιωθείσας Γ.Σ. με φυσική παρουσία

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ,
Σε εφαρμογή των αποφασισθέντων κατά το Δ.Σ. της 17ης Μαρτίου 2022, όπως μη πραγματοποιηθεί το 2022 Γενική Συνέλευση του ΣΑ/ΣΝΔ με φυσική παρουσία μελών, και αντ’ αυτής να ενημερωθούν τα μέλη μέσω της ιστοσελίδας και με email επί των Πεπραγμένων και επί του Οικονομικού Απολογισμού του νέου Δ.Σ., από τις αρχαιρεσίες της 22ας Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τέλους Μαρτίου 2022, το Δ.Σ. της 30ης Μαρτίου 2022, ενέκρινε και ανήρτησε σήμερα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου τον Απολογισμό πεπραγμένων:

…Το πλήρες κείμενο της εκθέσεως πεπραγμένων μετά του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού του ΔΣ, όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ του Σ.Α./Σ.Ν.Δ., μπορείτε να τα διαβάσετε σε μορφή αρχείου pdf, κάνοντας click εδώ.